Projecten

 

Onderzoek

 
  Automotive research                  

Het NCAD beschikt over duizenden boeken over de auto-, en olie-industrie, de relatie tussen milieu en auto en talloze boeken uit het verleden waarin toekomstprojecties staan. Tevens beschikt het NCAD over ca. 2000 wetenschappelijke rapporten over alles wat met mobiliteit te maken heeft, van Human Machine Interface en Smart Mobility tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van  verbrandingsmotoren en accu’s voor elektrische auto’s. Deze collectie wordt ingezet voor diverse onderzoeken zoals over composietgebruik in auto’s, ADAS-systemen en aspecten van ouderen in het verkeer tbv lesmateriaal Fontys Automotive. Tevens wordt het archief gebruikt voor onderzoek t.a.v. aspecten die een transitie in de automotive mogelijk maken voor ENEVATE (European Network of Electric Vehicles and Transferring Expertise).

 

Lezingen 

 

  Convair

 

 

 

Het NCAD verzorgt diverse lezingen over (ontwikkelingen in) de auto-industrie en aanverwante bedrijfstakken. Deze lezingen geven veelal een unieke en alternatieve kijk op de huidige situatie en de toekomst van de auto en mobiliteit in Nederland, Europa en de wereld. Deze lezingen zijn veelal interactief, hebben een alternatieve en veelal een humoristische insteek.

Er zijn veel misverstanden over de ontwikkelingen in de auto-industrie, de olie-industrie, CO2-problematiek, de moeizame maatschappelijke relatie tussen economie en milieu, de impact van milieuproblemen, het gedrag van consumenten, de ontwikkelingen van alternatieve aandrijvingen, maar vooral de overeenkomsten tussen verleden, heden en toekomst zijn veel groter dan menigeen denkt. En soms duren voorspellingen langer dan velen denken, zoals gemeld in het prominente Britse tijdschrift ‘The Autocar’ van 7 februari 1903 waarin werd vermeld dat de gecombineerde elektro-benzine auto vanwege de voordelen die iedere krachtbron met zich meebracht, gecombineerd met het enorme ontwikkelingspotentieel, in de toekomst veel meer gezien zal worden

                  

Tentoonstellingen

 

 Engines Fuels                                       Voor diverse organisaties ontwerpt het NCAD tentoonstellingen zoals: The Electric Car 1835-2035 over de historie en ontwikkeling van elektrisch rijden.

Engines & Fuels for cars over de historie van de verbrandingsmotor en alternatieve aandrijvingen zoals de Wankelmotor, de elektrische auto, de Stoomauto, Gasturbine, Waterstof, Biobrandstoffen, Aardgas en Watergas.

De ontwikkeling van mobiliteit in relatie tot economische groei, kosten, congestie, emissie verkeersslachtoffers, lawaai en de (toekomstige) oplossingen voor de problemen.

Paradise by the dashboardlight i.s.m. TUD e.a. over de ontwikkeling van auto-interieurs.