Nieuws

Om het Netwerk van het NCAD te versterken is onlangs een Raad van Advies geinstalleerd.

De Raad van Advies (RvA) bestaat momenteel uit vier leden die gevraagd en ongevraagd het bestuur van het NCAD adviseren. In de RvA hebben plaatsgenomen: de heren J. Theuns (FIVA), J. Pronker (FEHAC), B. Kolvenbach (FOCWA Specialisten) en W.T.J. van de Werd (NAV). De installatie van de RvA is een onderdeel van de professionaliseringsslag die het NCAD heeft opgepakt. Mogelijk vindt er binnenkort nog een kleine uitbreidung van de RvA plaats. Op de foto de voltallige RvA met NCAD-voorzitter P.D. van der Koogh, directeur H.J. Wouters en projectmanager. M Werinussa.

DSC 0500

 

Precies zestig jaar gelden bracht FIAT een conceptauto met gasturbine uit. Naast FIAT experimenteerden ook Rover (zie foto), General Motors en Chrysler met de “aandrijving van de toekomst”. Omdat de auto-industrie een aantal ontwikkelingen in de vliegtuigbouw scherp volgde (toen design en aandrijving, nu composietgebruik) en omdat meer en meer gedacht werd dat de conventionele verbrandingsmotor aan het eind van zijn ontwikkeling was, werd een “motoren-transitie” voor mogelijk gehouden.

Lester Colbert, de president van het Chrysler Concern gaf in 1955 aan dat we in 1975 zullen rondrijden in automobielen, die alleen nog besturing met de hand nodig hebben om ze te voeren op de juiste rijbaan van een net van "superhighways", waar elektronische controle dan verder de besturing overneemt. “Oordelend naar de ontwikkelingsgang, die de auto in de achter ons liggende twintig jaar heeft doorlopen, mag men redelijkerwijs wel veronderstellen, dat de wagens van 1975 weinig gelijkenis meer zullen vertonen met die waarin we heden ten dage op de wegen ons voortbewegen”.