Nieuws

Precies zestig jaar gelden bracht FIAT een conceptauto met gasturbine uit. Naast FIAT experimenteerden ook Rover (zie foto), General Motors en Chrysler met de “aandrijving van de toekomst”. Omdat de auto-industrie een aantal ontwikkelingen in de vliegtuigbouw scherp volgde (toen design en aandrijving, nu composietgebruik) en omdat meer en meer gedacht werd dat de conventionele verbrandingsmotor aan het eind van zijn ontwikkeling was, werd een “motoren-transitie” voor mogelijk gehouden.

Lester Colbert, de president van het Chrysler Concern gaf in 1955 aan dat we in 1975 zullen rondrijden in automobielen, die alleen nog besturing met de hand nodig hebben om ze te voeren op de juiste rijbaan van een net van "superhighways", waar elektronische controle dan verder de besturing overneemt. “Oordelend naar de ontwikkelingsgang, die de auto in de achter ons liggende twintig jaar heeft doorlopen, mag men redelijkerwijs wel veronderstellen, dat de wagens van 1975 weinig gelijkenis meer zullen vertonen met die waarin we heden ten dage op de wegen ons voortbewegen”.

 

Het NCAD is in het bezit van nummerbewijzen die zijn uitgegeven door de ANWB en de KNAC. Het gaat om een deel van de reeks van 1906-1951. We hebben hiervan een groot deel van de nummerbewijzen van de periodes 1906-1920 en 1935-1947. Daarom kunnen wij de service verlenen om bij kentekens uit die periode, de naam- en adresgegevens van de toenmalige autobezitter te achterhalen. De kentekennummers die we hebben in de periode 1935-1947 staan in bijgevoegde PDF