Nieuws

Om het Netwerk van het NCAD te versterken is onlangs een Raad van Advies geinstalleerd.

De Raad van Advies (RvA) bestaat momenteel uit vier leden die gevraagd en ongevraagd het bestuur van het NCAD adviseren. In de RvA hebben plaatsgenomen: de heren J. Theuns (FIVA), J. Pronker (FEHAC), B. Kolvenbach (FOCWA Specialisten) en W.T.J. van de Werd (NAV). De installatie van de RvA is een onderdeel van de professionaliseringsslag die het NCAD heeft opgepakt. Mogelijk vindt er binnenkort nog een kleine uitbreidung van de RvA plaats. Op de foto de voltallige RvA met NCAD-voorzitter P.D. van der Koogh, directeur H.J. Wouters en projectmanager. M Werinussa.

DSC 0500

 

Het NCAD is in het bezit van nummerbewijzen die zijn uitgegeven door de ANWB en de KNAC. Het gaat om een deel van de reeks van 1906-1951. We hebben hiervan een groot deel van de nummerbewijzen van de periodes 1906-1920 en 1935-1947. Daarom kunnen wij de service verlenen om bij kentekens uit die periode, de naam- en adresgegevens van de toenmalige autobezitter te achterhalen. De kentekennummers die we hebben in de periode 1935-1947 staan in bijgevoegde PDF

(v.l.n.r.: Ir.drs.P.D. van der Koogh, bestuursvoorzitter NCAD; ir.drs.H.J.Wouters, alg. directeur NCAD;

Dave Lioni, penningmeester NAV; Ben Huisman, voorzitter NAV)

Op 1 september 2013 is op het circuit van Zandvoort, tijdens de Historische Grand Prix, een overeenkomst getekend tussen de NAV en het NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie).

Subcategorieën