Nieuws

 

In eigen beheer heeft Anton J, Jansen dit prachtige boek uitgegeven. Het beschrijft in 396 pagina's degelijk, met veel achtergronddocumentatie, de geschiedenis van dit belangrijke Nijmeegse garagebedrijf.  Het is op een zeer lezenswaardige manier geschreven.

 

Kort geleden heeft het NCAD een interessante schenking ontvangen bestaande uit een groot aantal auto-advertenties uit de periode 1900 t/m jaren ‘40. Tijdschriften waar deze advertenties in geplaatst werden zijn bijv.  L’Illustration, The Sportsman, Home & Garden, Lectures pour Tous, The Saturday Evening Post, National Geographic, Cosmopolitan, McClures magazine, Punch Almanack, etc. Veel van deze tijdschriften bestaan tegenwoordig niet meer en zullen voor menigeen onbekend in de oren klinken.

Om het Netwerk van het NCAD te versterken is onlangs een Raad van Advies geinstalleerd.

De Raad van Advies (RvA) bestaat momenteel uit vier leden die gevraagd en ongevraagd het bestuur van het NCAD adviseren. In de RvA hebben plaatsgenomen: de heren J. Theuns (FIVA), J. Pronker (FEHAC), B. Kolvenbach (FOCWA Specialisten) en W.T.J. van de Werd (NAV). De installatie van de RvA is een onderdeel van de professionaliseringsslag die het NCAD heeft opgepakt. Mogelijk vindt er binnenkort nog een kleine uitbreidung van de RvA plaats. Op de foto de voltallige RvA met NCAD-voorzitter P.D. van der Koogh, directeur H.J. Wouters en projectmanager. M Werinussa.

DSC 0500