Nieuws

Om het Netwerk van het NCAD te versterken is onlangs een Raad van Advies geinstalleerd.

De Raad van Advies (RvA) bestaat momenteel uit vier leden die gevraagd en ongevraagd het bestuur van het NCAD adviseren. In de RvA hebben plaatsgenomen: de heren J. Theuns (FIVA), J. Pronker (FEHAC), B. Kolvenbach (FOCWA Specialisten) en W.T.J. van de Werd (NAV). De installatie van de RvA is een onderdeel van de professionaliseringsslag die het NCAD heeft opgepakt. Mogelijk vindt er binnenkort nog een kleine uitbreidung van de RvA plaats. Op de foto de voltallige RvA met NCAD-voorzitter P.D. van der Koogh, directeur H.J. Wouters en projectmanager. M Werinussa.

DSC 0500